Podpora výuky

Žáci

F-7.AB Test: Hustota

Test bude obsahovat 2 části – teoretickou a praktickou (příklady) Teorie: Jak se označuje fyz. veličina hustota? Jaké má jednotky? Která jednotka je větší? Kolikrát? Převeď: 2 g/cm3 = …………… kg/m3                  …

F8 Test: Změny skupenství

Jaké znáš změny skupenství? Kdy k nim dochází? (Např. tání je změna látky ze skupenství pevného na skupenství  kapalné; k tání dochází za teploty tání dané látky a je potřeba látce dodávat teplo) Na čem závisí teplota tání? Najdi v…

F8 Test: Druhy tepelné výměny

Témata: tepelný pohyb částic, vliv teploty na tepelný pohyb částic hustota, tepelná roztažnost – změna objemu a hustoty v souvislosti se změnou teploty tepelná výměna, druhy tepelné výměny Otázky: Jak probíhá tepelná výměna? Můžeš uvést příklad tepelné výměny? Jaké znáš druhy…

Test – převody jednotek objemu

2,37 m3 = …………. dm3                                              0,43 l = …………… ml 4600 cm3 = …………… dm3                                         3680 ml = …………… l 0,015 cm3 = …………….. mm3                                     3,4 m3 = ……………… l 522 dm3 = ……………….. cm3                                      28 000 mm3 = ………… ml