Podpora výuky

Tepelná výměna

F8 Lab. práce – termoska

Žáci 8.A odevzdají protokol z lab. práce v pondělí 16. ledna. Žáci 8.B odevzdají protokol z lab. práce v úterý 17. ledna. Protokol bude vypracován na samostatný list formátu A4 (velikost šk. sešitu na fyziku). Protokol bude obsahovat: Seznam členů…

F8 Test: Druhy tepelné výměny

Témata: tepelný pohyb částic, vliv teploty na tepelný pohyb částic hustota, tepelná roztažnost – změna objemu a hustoty v souvislosti se změnou teploty tepelná výměna, druhy tepelné výměny Otázky: Jak probíhá tepelná výměna? Můžeš uvést příklad tepelné výměny? Jaké znáš druhy…

Druhy tepelné výměny

Vedení tepla Nastane v tělese tehdy, je-li teplota dvou jeho částí různá Částice v místě s vyšší teplotou předávají nárazem část své energie částicím s nižší teplotou => teplo se šíří postupně celým tělesem Tepelné vodiče vedou teplo dobře (např.…