Podpora výuky

Gradované testy

Hodnocení žáka

U žáka se nehodnotí rychlost počítání, ale kvalita myšlení. Při řešení úloh objevuje žák nové cesty, nové způsoby řešení, to se děje na více úrovních: Žák si všímá souvislostí v jedné úloze či mezi různými úlohami Žák využívá těchto souvislostí v řešení úloh Žák dokáže souvislosti…

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich