Podpora výuky

fyzika 8. ročník

F8 Test-motory

Co je to motor? Co dělá motor s energií? Jak dělíme motory z hlediska jejich konstrukce? Jaké je rozdíl mezi motorem zážehovým a vznětovým? Popiš jednotlivé části zážehového motoru. Popiš jednotlivé doby zážehového 4dobého motoru. Co dělá v zážehovém motoru…

F8 Test: Změny skupenství

Jaké znáš změny skupenství? Kdy k nim dochází? (Např. tání je změna látky ze skupenství pevného na skupenství  kapalné; k tání dochází za teploty tání dané látky a je potřeba látce dodávat teplo) Na čem závisí teplota tání? Najdi v…

F8: Lab. práce – chladnutí vosku

Ze stolu si vezmete: digitální teploměr, desku, jednu krátkou a jednu dlouhou tyč, dvě spojky oboustranné, dvě spojky jednostranné Vlastní vybavení: tužka, sešit, hodinky (mobilní telefon) Postup měření: Podle vzoru sestavte stojan na teploměr Do stojanu umístěte teploměr, zapněte ho…

F8 Lab. práce – termoska

Žáci 8.A odevzdají protokol z lab. práce v pondělí 16. ledna. Žáci 8.B odevzdají protokol z lab. práce v úterý 17. ledna. Protokol bude vypracován na samostatný list formátu A4 (velikost šk. sešitu na fyziku). Protokol bude obsahovat: Seznam členů…

F8 Test: Druhy tepelné výměny

Témata: tepelný pohyb částic, vliv teploty na tepelný pohyb částic hustota, tepelná roztažnost – změna objemu a hustoty v souvislosti se změnou teploty tepelná výměna, druhy tepelné výměny Otázky: Jak probíhá tepelná výměna? Můžeš uvést příklad tepelné výměny? Jaké znáš druhy…

F-8.AB Test: Energie

Jak se označuje fyz. veličina energie? Jaké má jednotky? Jak souvisí energie s prací? Uveď příklad, kdy se konáním práce energie tělesa zvýší. Uveď příklad, kdy se konáním práce energie tělesa sníží. Jak těleso získá polohovou energii? Na čem závisí…