Podpora výuky

fyzika 7. ročník

F-7.AB Test: Hustota

Test bude obsahovat 2 části – teoretickou a praktickou (příklady) Teorie: Jak se označuje fyz. veličina hustota? Jaké má jednotky? Která jednotka je větší? Kolikrát? Převeď: 2 g/cm3 = …………… kg/m3                  …