Podpora výuky

fyzika 6. ročník

Test – převody jednotek objemu

2,37 m3 = …………. dm3                                              0,43 l = …………… ml 4600 cm3 = …………… dm3                                         3680 ml = …………… l 0,015 cm3 = …………….. mm3                                     3,4 m3 = ……………… l 522 dm3 = ……………….. cm3                                      28 000 mm3 = ………… ml