Podpora výuky

Počítačová grafika

Příprava na test:
1) Jaké znáte druhy počítačové grafiky?
Vektorová a Rastrová(pixelová) grafika.

2) Čím je tvořena vektorová grafika?
Čarami – je potřeba znát počáteční a konečný bod čáry, příp. délku čáry a úhel.

3) Čím je tvořena Rastrová (pixelová) grafika?
Jednotlivými políčky-pixely. Je potřeba znát informace o všech pixelech, z nichž je obrázek vytvořen.

4) Jaké jsou výhody vektorové grafiky?
Menší velikost souboru. Při zvětšování/zmenšování se nemění kvalita obrázku.

5) Jaké jsou výhody rastrové (pixelové) grafiky?
Snadnost grafických úprav.

6) Co nám říká rozlišení?
Počet pixelů, ze kterých může být obraz vytvořen.
Je udáván jako obsah obdélníku se stranami a, b => a krát b, např. 800 x 600 px

7) Jaká jsou rozlišení HD? FullHD? 4K?
HD = 1366×768; FullHD = 1920×1080; 4K = 4096×2304

8) Co udává PPI? Případně DPI?
Počet pixelů (příp. bodů) na 1 palec.

9) Na čem závisí kvalita zobrazení?
Na hustotě pixelů=velikost PPI, vzdálenosti obrazu od pozorovatele.

10) Jaké jsou základní barvy, z nichž lze tvořit všechny další?
Červená=R, Zelená=G, Modrá=B

11) Jak vznikne světlo černé a bílé barvy?
Černá barva = nesvítí žádné světlo
Bílá barva = smíchají se všechny základní barvy

12) Co popisuje bitová hloubka?
Popisuje, jakým způsobem zakódovat barvy. Udává, z kolika barev lze obrázek vytvořit.