Podpora výuky

Pravidla FO

První 3 úlohy odevzdejte učiteli fyziky (teda mě 🙂 ) do konce prosince.

Další 4 úlohy odevzdejte učiteli fyziky (teda mě 🙂 ) nejpozději do 8. března.

Pro každou úlohu je stanoveno 10 bodů. Plný počet bodů dostává řešitel, jestliže je úloha řešena zcela bez chyb. Řešení je nevyhovující, chybí-li slovní výklad, nebo je-li neúplný, takže z něho nelze vyvodit myšlenkový postup podaného řešení.

Úspěšný řešitel prvního kola jste v případě, že dostanete v pěti úlohách alespoň 5 bodů a vyřešíte experimentální úlohu. Pozvání do druhého kola soutěže, ve kterém se dozvíte o místě a času konání, dostanete od svého učitele.

Druhé (okresní) kolo se koná 23. března v Příbrami.