Podpora výuky

F8 – el. obvody

Ohmův zákon pro výpočet el. proudu, napětí, odporu.
Označení a základní jednotka el. proudu, napětí, odporu.
Jak se chová el. proud a el. napětí v sériovém a paralelním obvodu?
Jak se vypočítá celkový odpor v sériovém a paralelním obvodu?

Př. Vypočítej celkový el. odpor, proud a napětí na jednotlivých rezistorech sériového obvodu, jestliže R1 = 60 ohmů, R2 = 90 ohmů. Napětí zdroje je 50 V.

Př. Vypočítej celkový el. odpor, celkový proud a jednotlivé proudy protékající rezistory paralelního obvodu, jestliže R1 = 20 ohmů, R2 = 20 ohmů. Napětí zdroje je 40 V.

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde