Podpora výuky

F8 T-2: el. pole, T-3: el. odpor

Test – el. pole

 • el. náboj, el. pole
  Co je to atom? Jaké jsou jeho vlastnosti? Z čeho se skládá?
  Jaké částice mají el náboj?
  Co popisuje fyz. veličina el. náboj? Jak se označuje? Jaké má jednotky?
  Co je to el. pole? Kde se vyskytuje el. pole?
  Čím se liší atomy el. vodiče od atomů el. izolantů?
  Popiš elektrostatickou indukci. Popiš polarizaci izolantu.
 • el. napětí, el. proud
  Kde vzniká el. napětí?
  Jak se označuje fyz. veličina el. napětí? Jaké má jednotky?
  Jak se zapojuje voltmetr do obvodu? (popiš, nakresli)
  Co je to el. proud?
  Jak se označuje fyz. veličina el. proud? Jaké má jednotky?
  Jak se zapojuje ampérmetr do obvodu? (popiš, nakresli)
  Jaké jsou podmínky vedení el. proudu.

Test – el. odpor

 • elektrický odpor, Ohmův zákon
  Jaký má vztah el. odpor k el. proudu?
  (když se změní odpor, co se stane s proudem?)
  Jak se označuje fyz. veličina el. odpor? Jaké jsou jeho jednotky?
  Jak zní Ohmův zákon?
  Na čem závisí el. odpor vodiče?
  Jak bys vytvořil vodič o co největším el. odporu?
  Jak bys vytvořil vodič o co nejmenším el. odporu?
 • příklady
  a) Vodičem prochází el. proud o velikosti 2 A, vodič je připojen na napětí 30 V.
  Vypočítej el. odpor vodiče.
  b) Rezistorem o odporu 200 Ω prochází el. proud o velikosti 50 mA.
  K jak velkému el. napětí byl rezistor připojen?
  c) Rezistor, jehož el. odpor je roven 2,8 kΩ, je připojen k napětí 84 V.
  Jak velký el. proud prochází rezistorem?

KE STAŽENÍ