Podpora výuky

F9 Test: Vedení el. proudu

Jaký je rozdíl mezi atomem a iontem?
Co je to molekula? Má molekula nějaký el. náboj nebo je el. neutrální? Proč?

Jaké jsou podmínky pro to, aby látka vedla el. proud?
Vedou pevné látky el. proud? Jaké ano, jaké ne. A proč některé vedou a jiné nevedou.
Pohyb jakých částic vytváří el. proud v pevných látkách?

Vedou kapalné látky el. proud? Jaké ano, jaké ne. A proč některé vedou a jiné nevedou.
Pohyb jakých částic vytváří el. proud v kapalných látkách?
Co je to elekrolyt? Co se děje při elektrolytické disociaci? (Zapiš a nakresli)
Nakresli, jak probíhá elektrolýza. Popiš názvy elektrod, částic. K čemu se využívá elektrolýza?

Vedou plynné látky el. proud? Proč?
Co se děje s atomem při ionizaci? Zapiš a zakresli.
Jak může dojít k ionizaci?