Podpora výuky

F8: Lab. práce – chladnutí vosku

Ze stolu si vezmete:

digitální teploměr, desku, jednu krátkou a jednu dlouhou tyč,
dvě spojky oboustranné, dvě spojky jednostranné

Vlastní vybavení:

tužka, sešit, hodinky (mobilní telefon)

Postup měření:

 • Podle vzoru sestavte stojan na teploměr
 • Do stojanu umístěte teploměr, zapněte ho
 • Nechte překontrolovat stojan vyučujícím
 • Vyzvedněte si nádobu s voskem
 • Vložte teploměr do vosku a upravte stojan tak, aby se teploměr nedotýkal dna
 • Počkejte, dokud teplota teploměru nepřestane růst. Začněte měřit od cca 65 st. Celsia
 • Měřte teplotu vosku přesně po 30 s, udělejte celkem 20 měření
 • Opatrně vyjměte teploměr z vosku, očistěte jej. Rozeberte stojan a ukliďte.

Domácí část:

 1. Zpracujte protokol obsahující přehled členů týmu,
  stručný popis měření a tabulku s naměřenými hodnotami času a teploty.
 2. Protokol bude obsahovat graf závislosti teploty vosku na čase a vaše úvahy o tom,
  co lze z naměřených hodnot určit.

Protokol bude vypracován na samostatný list formátu A4.
Grafy budou vytvořeny na milimetrovém papíře, který jste dostali při hodině.

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde