Podpora výuky

F8 Test: Druhy tepelné výměny

Témata:

tepelný pohyb částic, vliv teploty na tepelný pohyb částic
hustota, tepelná roztažnost – změna objemu a hustoty v souvislosti se změnou teploty
tepelná výměna, druhy tepelné výměny

Otázky:

Jak probíhá tepelná výměna? Můžeš uvést příklad tepelné výměny?
Jaké znáš druhy tepelné výměny?

Kdy dochází k vedení tepla? Jak probíhá vedení tepla?
Vedou teplo všechny látky stejně dobře?
Co jsou to tepelné izolanty? Co jsou to tepelné vodiče?
Uveď 2 příklady tepelného izolantu a 2 příklady tepelného vodiče.
Jaký je nejlepší tepelný izolant? A proč?

U jakých látek může dojít k proudění tepla?
Kdy dochází k proudění tepla? Jak proudění tepla probíhá?
Proč vodní pára v hrnci stoupá vzhůru?
Proč je ve větší hloubce voda studenější?
Proč se radiátory topení umisťují pod okna?
Proč je chladící mechanismus v ledničce umístěn v horní části ledničky?

Jaká tělesa vyzařují tepelné záření?
Jaká tělesa ho vyzařují více? Jaká méně?
Jaká tělesa či látky dobře pohlcují tepelné záření? Uveď příklad takového tělesa či látky.
Jaká tělesa či látky dobře odrážejí tepelné záření? Uveď příklad takového tělesa či látky.