Podpora výuky

F-7.AB Test: Hustota

Test bude obsahovat 2 části – teoretickou a praktickou (příklady)

Teorie:

Jak se označuje fyz. veličina hustota? Jaké má jednotky?
Která jednotka je větší? Kolikrát?
Převeď: 2 g/cm3 = …………… kg/m3                   2300 kg/m3 = ……………….. g/cm3

S jakými fyzikálními veličinami hustota blízce souvisí?
Vzorec pro výpočet hustoty, hmotnosti, objemu.

Máme 2 stejně velké krabičky – červenou a modrou. Červená má menší hmotnost.
Co víme o hustotě látek, z nichž jsou krabičky vytvořeny?

Máme 2 závaží – černé a stříbrné. Černé závaží má větší objem než to stříbrné, ale je lehčí (má menší hmotnost). Co víme o hustotě látek, z nichž jsou závaží vytvořeny?

Příklady:

Křemenný oblázek má objem 0,12 dm3 a hmotnost 300 g. Urči hustotu křemene.
(výsledek: ρ = 2,5 g/cm3)

Vypočítej hustotu tělesa, které má při hmotnosti 468 g objem 60 cm3.
(výsledek: ρ = 7,8 g/cm3)

Vypočítej hustotu ledu, pokud víš, že jeho kus o objemu 700 dm3 má hmotnost 644 kg.
(výsledek: ρ = 920 kg/m3)

Krychle o hraně 50 cm má hmotnost 300 kg. Urči hustotu látky, ze které je krychle vyrobena. (výsledek: ρ = 2 400 kg/m3)

Cihla o rozměrech 15 x 30 x 6 cm má hmotnost 6,75 kg. Urči hustotu látky, ze které je cihla vyrobena. (výsledek: ρ = 2,5 g/cm3)