Podpora výuky

Změny skupenství

 skupenstvi

 

Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje => látce je nutné dodat teplo (zahříváním)

Při změně tělesa z plynu na kapalinu nebo z kapaliny na pevnou látku se jeho vnitřní energie snižuje => látce je nutné odebrat teplo (ochlazováním)

 

 

Táni, tuhnutí

 • Tání i tuhnutí krystalických látek probíhá při stejné teplotě, kterou nazýváme teplota tání nebo tuhnutí
 • Teplota tání závisí na druhu látky a tlaku
 • Skupenské teplo tání (Lt) je teplo (energie), které musíme dodat tělesu z pevné látky zahřátém na teplotu tání, aby se přeměnilo na kapalinu stejné teploty
 • Skupenské teplo tání (Lt) závisí na: 

                    druhu látky => „Měrné skupenské teplo tání lt (kJ/kg)
                    hmotnosti m (kg)

                    tedy: Lt = m . lt

 

Var

 • Při ohřevu kapalné látky se budou její částice neustále uvolňovat z povrchu kapaliny
 • Při dosažení „teploty varu tv“ se vypařování mění na var => částice se uvolňují z celého objemu
 • Během varu se teplota kapalné látky nemění
 • Teplota varu závisí na druhu látky a tlaku
 • Var probíhá tak, že v celém objemu kapaliny vzniknou na drobných nerovnostech centra varu (tam je teplota kapaliny nejvyšší), kde začnou vznikat bublinky naplněné párou
 • Pára má menší hustotu než kapalina, takže stoupá vzhůru

Napsat komentář

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich