Podpora výuky

Druhy tepelné výměny


Vedení tepla


Conduction chaleur cristal

 • Nastane v tělese tehdy, je-li teplota
  dvou jeho částí různá
 • Částice v místě s vyšší teplotou předávají nárazem
  část své energie částicím s nižší teplotou
  => teplo se šíří postupně celým tělesem
 • Tepelné vodiče vedou teplo dobře (např. kovy)
 • Tepelné izolanty vedou teplo špatně
  (např. dřevo, polystyren, vakuum)


Tepelné záření

 • Jinými slovy „Infračervené záření“
 • Tepelné záření vydává každé zahřáté těleso
 • Každé těleso jej může vydávat, dále odrážet nebo pohlcovat (čímž se dané těleso zahřívá)
 • Tělesa, která mají tmavý, matný a drsný povrch,
  dobře vyzařují i pohlcují tepelné záření
 • Tělesa, která mají světlý, lesklý a hladký povrch,
  špatně vyzařují i pohlcují tepelné záření


Proudění tepla

 • Zahřátá kapalina (či plyn) má menší hustotu,
  a proto stoupá vzhůru
 • Na původní místo se dostává chladnější kapalina (či plyn) z horních vrstev
 • Zde se opět ohřeje (sníží se hustota) a stoupá vzhůru
 • Aby došlo k proudění tepla, musíme kapalinu
  (či plyn) vždy zahřívat zdola nebo ochlazovat shora
 • Proudění může nastat pouze
  u látek plynných a látek kapalných
 • Příklad:

proudeni

One thought on “Druhy tepelné výměny

Napsat komentář

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde