Podpora výuky

F7 Test – tření

Kde dochází k tření?
Jaký je směr třecí síly? Na čem závisí velikost třecí síly?

Jaké znáš druhy tření? Jaký je mezi nimi rozdíl?
Kdy k nim dochází?
Uveď příklady jednotlivých druhů tření.

Kdy je tření užitečné? Kdy je tření neužitečné,
vadí nám?
Jakými způsoby můžeš tření snížit? Jakými způsoby můžeš tření zvýšit? Uveď příklady z praxe.

Co je to odporová síla prostředí? Kde vzniká?
Jaký má směr?
Co je to aerodynamický tvar?