Podpora výuky

F9 Test: Transformátor

1) Vysvětli, jak funguje transformátor. (podrobně)
2) Primární cívka transformátoru je připojena na napětí 6 V, na sekundární cívce se indukuje napětí 90 V. Na primární cívku je navinuto 200 závitů. Kolik závitů je navinuto na sekundární cívce? O jakou transformaci se jedná?
3) Primární cívkou transformátoru protéká proud 4 A. Sekundární cívkou, ve které se indukuje napětí 200 V, protéká proud 15 A. Urči, k jakému napětí je připojena primární cívka. Jak velký je transformační poměr?