Podpora výuky

F-7 Test: Úlohy o pohybu

Chlapec ujde cestou do školy vzdálenost 200 m za 165 s.
Jaká je průměrná rychlost jeho chůze v m/s a km/h?

Dvě letadla startují v témže čase k cíli vzdálenému 400 km.
Jedno letí rychlostí 800 km/h, druhé 1000 km/h.
O kolik minut později přiletí první letadlo k cíli než druhé?

Letadlo práškovalo pole po dobu 20 min při průměrné rychlosti 252 km/h.
Kolik km při tom nalétalo?

Automobil se pohybuje rychlostí 72 km/h. Jakou dráhu ujede za 25 s?