Podpora výuky

F-9.AB Otázky-web

1) Co je to magnetosféra?
2) K čemu je magnetosféra člověku užitečná?
3) Kde se nachází magnetické póly Země?
4) Vnímá člověk přítomnost magnetického pole?
5)Vnímají zvířata přítomnost mag. pole? Případně jaká zvířata?
6) Mohou některá zvířata vidět mag. pole?
7) S jakými dalšími zdroji mag. pole (kromě Země) se mohou zvířata setkat?
8) Jaká je příčina vzniku magnetosféry Země?
9) Mají magnetické póly na Zemi trvalé místo?
10) Mají všechny planety svojí magnetosféru?

http://priroda.stoplusjednicka.cz/po-magnetickych-stezkach-zvirata-ktera-se-chovaji-jako-zive-kompasy