Podpora výuky

fyzika

F7 Test – tření

Kde dochází k tření? Jaký je směr třecí síly? Na čem závisí velikost třecí síly? Jaké znáš druhy tření? Jaký je mezi nimi rozdíl? Kdy k nim dochází? Uveď příklady jednotlivých druhů tření. Kdy je tření užitečné? Kdy je tření…

F-7.AB Test: Hustota

Test bude obsahovat 2 části – teoretickou a praktickou (příklady) Teorie: Jak se označuje fyz. veličina hustota? Jaké má jednotky? Která jednotka je větší? Kolikrát? Převeď: 2 g/cm3 = …………… kg/m3                  …

F8 – el. obvody

Ohmův zákon pro výpočet el. proudu, napětí, odporu. Označení a základní jednotka el. proudu, napětí, odporu. Jak se chová el. proud a el. napětí v sériovém a paralelním obvodu? Jak se vypočítá celkový odpor v sériovém a paralelním obvodu? Př.…

F9 – LAB: Fotovoltaický článek

Úkol: Změřte zátěžovou charakteristiku fotovoltaického článku. Článek budete postupně zatěžovat rezistory od 1kΩ do 100 kΩ a měřit el. napětí a proud. Ze stolu si vezměte: fotovoltaický článek, dva multimetry, síť rezistorů, vodiče, kalkulačku, milimetrový papír Vlastní vybavení: tužka, sešit,…

F8 Test-motory

Co je to motor? Co dělá motor s energií? Jak dělíme motory z hlediska jejich konstrukce? Jaké je rozdíl mezi motorem zážehovým a vznětovým? Popiš jednotlivé části zážehového motoru. Popiš jednotlivé doby zážehového 4dobého motoru. Co dělá v zážehovém motoru…