Podpora výuky

F7 Test – tření

Kde dochází k tření? Jaký je směr třecí síly? Na čem závisí velikost třecí síly? Jaké znáš druhy tření? Jaký je mezi nimi rozdíl? Kdy k nim dochází? Uveď příklady jednotlivých druhů tření. Kdy je tření užitečné? Kdy je tření…

F9 Test: Transformátor

1) Vysvětli, jak funguje transformátor. (podrobně) 2) Primární cívka transformátoru je připojena na napětí 6 V, na sekundární cívce se indukuje napětí 90 V. Na primární cívku je navinuto 200 závitů. Kolik závitů je navinuto na sekundární cívce? O jakou…

F-9.AB Otázky-web

1) Co je to magnetosféra? 2) K čemu je magnetosféra člověku užitečná? 3) Kde se nachází magnetické póly Země? 4) Vnímá člověk přítomnost magnetického pole? 5)Vnímají zvířata přítomnost mag. pole? Případně jaká zvířata? 6) Mohou některá zvířata vidět mag. pole?…

F-7.AB Test: Hustota

Test bude obsahovat 2 části – teoretickou a praktickou (příklady) Teorie: Jak se označuje fyz. veličina hustota? Jaké má jednotky? Která jednotka je větší? Kolikrát? Převeď: 2 g/cm3 = …………… kg/m3                  …